Eduroam fa 10 anys

Logo de eduroam

El 30 de Maig va fer 10 anys des que Klaas Wierenga va sembrar la llavor d’eduroam.

Eduroam és una fedreació de universitats i centres d’investigació que permeten confiar entre elles la identificació de l’usuari per donar accés a la xarxa Wi-Fi local de cada organització. Promou la creació d’una xarxa amb el nom eduroam a cadascuna de les entitats, a la que es pot connectar utilitzant els mateixos mecanismes de xifrat i sense necessitat d’obtindre un compte local d’usuari i una contrasenya a la organització visitada. D’aquesta forma, els usuaris de cada entitat, quan visiten altra entitat federada, només han de engegar el seu equip i conectar-se a la xarxa Wi-Fi eduroam amb les seues credencials.

La inciativa va sorgir entre les universitats i centres europeus, però ja es troba extesa arreu del món.

La UPV forma part d’aquesta iniciativa des de Maig de 2006. Posa a disposició dels seus visitants aquesta xarxa i permet als nostres usuaris quan visiten altres entitat associades una connexió senzilla a la seua xarxa Wi-Fi sense necessitat de solicitar un compte en elles.

Només el passat mes de Maig es van connectar més de 850 usuaris de més de 150 institucions a la UPV sense necessitat de demanar un bo de comptes temporals. Alhora, 1300 usuaris de la UPV van connectar-se a altres institucions amb el seu usuari i contrasenya habitual.

Si vosté encara no n’utilitza eduroam quan visita altra entitat, pot configurar-la seguint aquestes instruccions.

Si vosté visita entitats que no pertanyen a eduroam o acull a persones que no la tenen configurada, parle’ls d’eduroam per tal de promoure que les seues entitats puguen unir-se al projecte. Com més entitats sigam, més fàcil serà la nostra mobilitat.

Lectures relacionades

Ens afegim al dia mundial d’IPv6

El proper dimecres 8 de juny és el dia mundial d’IPV6. És un dia pensat per promocionar este protocol i forçar-nos a tots a començar a canviar-nos-hi.

IPv6IPv6 és la nova versió del protocol IP que s’utilitza per transportar els paquets de dades a Internet. El principal motiu per implementar IPv6 és que ja no queden adreces IPv4. S’han assignat totes a les diferents organitzacions que gestionen el seu repartiment per continents i en pocs mesos aniran esgotant-se continent per continent. Les operadores de telecomunicacions es quedaran sense adreces i ja no podran comprar-ne més.

El dia mundial d’IPv6 consistirà, bàsicament, en què les grans companyies d’Internet (Google, Yahoo, etc.) van a posar els seus servidors accessibles a través de l’esmentat protocol en difondre, a través del DNS, les seues adreces IPv6 a tot aquell equip que les sol·licite. Ara no ho fan perquè els equips que tenen IPv6 però pertanyen a xarxes mal configurades poden tindre problemes per connectar-se a ells. En principi sols va a durar 24h, però podria ser que alguna companyia no se’n torne enrere i seguisca difonent els seus serveis a través d’IPv6 definitivament. Cal que quede clar que els equips que no tenen IPv6 van a poder accedir igualment als seus servidors perquè en cap moment van a llevar el protocol IPv4, ni eixe dia ni en molt de temps.

A la UPV estem començant amb este tema. No som una excepció, en general tothom es troba igual, però anem a aprofitar l’oportunitat per donar-li una bona espenta.

Durant els propers anys, tindrem configurats els equips amb tots dos protocols (IPv4 i IPv6), i ens n’haurem d’anar acostumant poc a poc al nou. En molts casos els usuaris no van a adonar-se’n de què el tenen. Els sistemes operatius d’usuari moderns (Windows Vista, Windows 7, GNU/Linux, Mac OSx) ja l’utilitzen sense que ho sapiguem creant connexions IPv6 sobre paquets IPv4.

Continue reading “Ens afegim al dia mundial d’IPv6”

Canvis en la Xarxa sense fil

Wi-Fi

En els pròxims dies realitzarem alguns canvis en la xarxa sense fil que podrien ser del seu interés.

Actualment la UPV disposa de 4 xarxes sense fil:
UPV-INFO, UPVNET, UPVNET2G y eduroam.

La Wi-Fi UPVNET va ser la primera que es va desplegar i és una xarxa sense xifrat que exigeix l’establiment d’un túnel VPN (xarxa privada virtual) per a accedir als serveis de la UPV i a Internet. El túnel VPN garanteix la identitat de l’usuari i ofereix la seguretat necessària en la xarxa sense fil.

Per a millorar la seguretat i facilitar als usuaris la connexió a la xarxa Wi-Fi, el 5 de juliol la xarxa sense fil UPVNET desapareixerà durant uns dies i quan reaparega serà una xarxa xifrada semblant a UPVNET2G.

Continue reading “Canvis en la Xarxa sense fil”

eduroam

eduroameduroam (educational roaming) és un projecte que facilita la mobilitat de la comunitat universitària, permetent que els usuaris es connecten a les xarxes informàtiques de forma transparent i segura.

La UPV, igual que la majoria de les universitats espanyoles, forma part d’aquest projecte internacional que comprén a tota Europa, Canadà, Xina, Japó i Austràlia.

Continue reading “eduroam”

El gespa de la UPV ja es rega a través de la xarxa

Tots estem acostumats a fer ús dels serveis de la xarxa UPVnet per a les nostres activitats informàtiques. No obstant això, alguna cosa en general desconeguda és que a través de la xarxa no només estan connectats servidors, impressores i PCs, sinó que hi ha altres tipus d’equips: telèfons IP, receptors de televisió, alarmes, càmeres de vigilància, barreres de pàrquing, equips de presa de mesures de consum elèctric, d’aigua i alguns altres tipus d’autòmats.

Recentment s’ha connectat a la xarxa els gestors de reg dels jardins. Amb aquesta connexió es controla de forma centralitzada quant i com regar, de manera que es pot dur una gestió més intel·ligent i respectuosa amb el medi ambient.

La xarxa de la UPV és una àmplia teranyina amb més de 1000 commutadors (switches), més de 30 routers, quasi 700 punts d’accés wifi i altres equips com tallafocs (firewalls), balancejadors de servidors i terminadors de túnels VPN.

Per a que tot açò funcione d’una manera adequada, la xarxa està dividida en més de 250 xarxes virtuals (VLANs) diferents. Els més de 1000 commutadors que formen la infraestructura de la xarxa estan distribuïts en més de 400 armaris de cablejat estructurat, des d’on s’estenen els més de 40 000 cables que donen servei a les preses dels despatxos, aules i altres dependències dels edificis de la UPV. Aquests armaris s’interconnecten entre si a través de cables de coure i de fibra òptica multimodo i monomodo, utilitzant tecnologies FastEthernet, GigabitEthernet i 10GigabitEthernet.

En conclusió, que almenys en el cas de la UPV, “la xarxa s’utilitza fins i tot per a regar”

Ampliació de la capacitat d’interconnexió amb la xarxa comercial espanyola

conectividad-externa-total1RedIRIS és la xarxa acadèmica i d’investigació espanyola. És la institució que ens proporciona el servei de connexió a Internet a la UPV al costat de la resta d’Universitats i organismes oficials espanyols (ministeris, GVA, etc). La UPV té actualment una connexió amb RedIRIS de 1Gbps, encara que en breu esperem passar a 10Gbps.

RedIRIS ens connecta amb:

  • Les xarxes acadèmiques i d’investigació europees a través de Geant2
  • La internet comercial mundial a través de Telia i Global Crossing
  • La internet comercial espanyola a través de Espanix i Catnix Espanix és un centre de dades a Madrid on tots els proveïdors comercials espanyols interconnecten les seues xarxes.

A ell estava connectat RedIRIS amb diversos enllaços de 1Gbps, i durant molt temps ha estat un coll d’ampolla important. La capacitat d’aquest enllaç acaba de ser ampliada, passant de 5 a 10Gbps. Ara tots els enllaços excepte el de Catnix són de 10Gbps.

Més informació en http://www.rediris.es/lared.