El gespa de la UPV ja es rega a través de la xarxa

Tots estem acostumats a fer ús dels serveis de la xarxa UPVnet per a les nostres activitats informàtiques. No obstant això, alguna cosa en general desconeguda és que a través de la xarxa no només estan connectats servidors, impressores i PCs, sinó que hi ha altres tipus d’equips: telèfons IP, receptors de televisió, alarmes, càmeres de vigilància, barreres de pàrquing, equips de presa de mesures de consum elèctric, d’aigua i alguns altres tipus d’autòmats.

Recentment s’ha connectat a la xarxa els gestors de reg dels jardins. Amb aquesta connexió es controla de forma centralitzada quant i com regar, de manera que es pot dur una gestió més intel·ligent i respectuosa amb el medi ambient.

La xarxa de la UPV és una àmplia teranyina amb més de 1000 commutadors (switches), més de 30 routers, quasi 700 punts d’accés wifi i altres equips com tallafocs (firewalls), balancejadors de servidors i terminadors de túnels VPN.

Per a que tot açò funcione d’una manera adequada, la xarxa està dividida en més de 250 xarxes virtuals (VLANs) diferents. Els més de 1000 commutadors que formen la infraestructura de la xarxa estan distribuïts en més de 400 armaris de cablejat estructurat, des d’on s’estenen els més de 40 000 cables que donen servei a les preses dels despatxos, aules i altres dependències dels edificis de la UPV. Aquests armaris s’interconnecten entre si a través de cables de coure i de fibra òptica multimodo i monomodo, utilitzant tecnologies FastEthernet, GigabitEthernet i 10GigabitEthernet.

En conclusió, que almenys en el cas de la UPV, “la xarxa s’utilitza fins i tot per a regar”