Canvis en la Xarxa sense fil

Wi-Fi

En els pròxims dies realitzarem alguns canvis en la xarxa sense fil que podrien ser del seu interés.

Actualment la UPV disposa de 4 xarxes sense fil:
UPV-INFO, UPVNET, UPVNET2G y eduroam.

La Wi-Fi UPVNET va ser la primera que es va desplegar i és una xarxa sense xifrat que exigeix l’establiment d’un túnel VPN (xarxa privada virtual) per a accedir als serveis de la UPV i a Internet. El túnel VPN garanteix la identitat de l’usuari i ofereix la seguretat necessària en la xarxa sense fil.

Per a millorar la seguretat i facilitar als usuaris la connexió a la xarxa Wi-Fi, el 5 de juliol la xarxa sense fil UPVNET desapareixerà durant uns dies i quan reaparega serà una xarxa xifrada semblant a UPVNET2G.

Continue reading “Canvis en la Xarxa sense fil”

eduroam

eduroameduroam (educational roaming) és un projecte que facilita la mobilitat de la comunitat universitària, permetent que els usuaris es connecten a les xarxes informàtiques de forma transparent i segura.

La UPV, igual que la majoria de les universitats espanyoles, forma part d’aquest projecte internacional que comprén a tota Europa, Canadà, Xina, Japó i Austràlia.

Continue reading “eduroam”

Nous certificats digitals per als servidors de la UPV

Aquests dies estem renovant tots els certificats digitals que utilitzen els servidors corporatius de la UPV.

Mitjançant els certificats digitals es garanteix la identitat dels servidors i es possibilita el xifrat de les comunicacions a través de la xarxa. Aquest mecanisme permet que els serveis de la UPV siguen d’ús privat i confidencial, al mateix temps que dificulta els atacs de tipus phishing.

Continue reading “Nous certificats digitals per als servidors de la UPV”