Ens afegim al dia mundial d’IPv6

El proper dimecres 8 de juny és el dia mundial d’IPV6. És un dia pensat per promocionar este protocol i forçar-nos a tots a començar a canviar-nos-hi.

IPv6IPv6 és la nova versió del protocol IP que s’utilitza per transportar els paquets de dades a Internet. El principal motiu per implementar IPv6 és que ja no queden adreces IPv4. S’han assignat totes a les diferents organitzacions que gestionen el seu repartiment per continents i en pocs mesos aniran esgotant-se continent per continent. Les operadores de telecomunicacions es quedaran sense adreces i ja no podran comprar-ne més.

El dia mundial d’IPv6 consistirà, bàsicament, en què les grans companyies d’Internet (Google, Yahoo, etc.) van a posar els seus servidors accessibles a través de l’esmentat protocol en difondre, a través del DNS, les seues adreces IPv6 a tot aquell equip que les sol·licite. Ara no ho fan perquè els equips que tenen IPv6 però pertanyen a xarxes mal configurades poden tindre problemes per connectar-se a ells. En principi sols va a durar 24h, però podria ser que alguna companyia no se’n torne enrere i seguisca difonent els seus serveis a través d’IPv6 definitivament. Cal que quede clar que els equips que no tenen IPv6 van a poder accedir igualment als seus servidors perquè en cap moment van a llevar el protocol IPv4, ni eixe dia ni en molt de temps.

A la UPV estem començant amb este tema. No som una excepció, en general tothom es troba igual, però anem a aprofitar l’oportunitat per donar-li una bona espenta.

Durant els propers anys, tindrem configurats els equips amb tots dos protocols (IPv4 i IPv6), i ens n’haurem d’anar acostumant poc a poc al nou. En molts casos els usuaris no van a adonar-se’n de què el tenen. Els sistemes operatius d’usuari moderns (Windows Vista, Windows 7, GNU/Linux, Mac OSx) ja l’utilitzen sense que ho sapiguem creant connexions IPv6 sobre paquets IPv4.

Detalls tècnics

El prefixe assignat a la UPV és el 2001:720:101c::/48. Són 2^80 adreces IP, que en són una mica més de 10^24. Per tant, les nostres adreces van a tindre la forma 2001:720:101C:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx (són números en hexadecimal).

El dimecres dia 8 de juny configurarem les xarxes d’alguns edificis per a que els encaminadors entreguen adreces IPv6. De moment no anem a posar DHCPv6. Per als equips del domini UPVNET divulgarem l’adreça d’un relay per a que els equips que no s’hi troben en xarxes IPv6 puguen transmetre eixe tràfic a través d’IPv4 mitjançant túnels ISATAP. També configurarem IPv6 en este servidor de blogs amb una adreça pública per a que siga accessible des d’Internet a través d’IPv6.

Els problemes que ens poden sorgir eixe dia són de diversos tipus:
– Que algun servei d’Internet falle degut a algun problema a la mateixa Internet. És una prova mundial i a qualsevol lloc hi poden tenir problemes.
– Que algun servei d’Internet falle sols als equips de la UPV que es troben mal configurats. Haurem de veure com es pot solucionar i serà l’experiència que guanyarem eixe dia.
– Que algun encaminador o el tallafocs se’ns sature per l’ús massiu del nou protocol. En este cas caldrà tirar-nos-en cap enrere d’alguna manera.

Este dia serà sols el començament del pla de migració a IPv6 que ens costarà probablement uns quants mesos i durant este temps anirem desplegant més subxarxes i més serveis sobre IPv6.

Hi ha més informació sobre el dia mundial a la web de RedIRIS (http://www.rediris.es/actividades/ipv6day/) i a la del mateix ministeri d’Indústria (http://www.ipv6.es/). També es recomanable la pàgina d’IPv6 de la viquipèdia (http://ca.wikipedia.org/wiki/IPv6).

4 thoughts on “Ens afegim al dia mundial d’IPv6

 1. Una duda, como usuario personal, ¿he de configurar de alguna manera mi conexión a internet, por ejemplo a la red UPVNET2G para que se conecte a través del protocolo ipv6 en vez del ipv4? ¿o automáticamente detectará el tipo de conexión?

  Por cierto, ¿qué edificios entregarán direcciones ipv6? a ver si voy a estar probando y resulta que dónde estoy no puedo…

  Muchas gracias.

 2. En principio vamos a entregar direcciones nativas en la red cableada de los edificios 1G, el 4D, 4P, 8B, 8E y 8G. En otros edificios se accederá a través de túneles ISATAP. En principio sólo a equipos del dominio UPVNET.
  En la Wi-Fi no se va a desplegar a primera hora.
  Si todo va bien, a lo largo de la mañana se desplegará en UPVNET2G en todo el campus de Vera y se ampliarán los túneles ISATAP a otros dominios.

  Si tu equipo tiene IPv6 configurado puedes comprobar si se te ha asignado una dirección IPv6 con ifconfig -a o ipconfig /all según tu operativo. Caso de que tengas, puedes probar la url http://www.whatismyipv6.net/ para ver si estás accediendo con IPv6 a Internet.

 3. La página de google http://ipv6test.google.com miente en equipos con IPv6 en redes aisladas y sin mecanismos de túneles para acceder a ella por IPv6. No sé por qué, pero no parece fiable.

  Google tiene una página http://ipv6.google.com que sólo es accesible si tienes IPv6 y estás en una red bien configurada. Es una buena manera de probar el protocolo.

  Por otra parte, páginas como http://whatismyipv6.net/ puede indicar que estamos accediendo por IPv4 si acabamos de configurar IPv6 pero hemos accedido recientemente a ella con IPv4 porque no refresca bien.

Comments are closed.