eUPVgestió: La UPV s´adapta a l´Administració Electrònica

Amb l’objectiu de fomentar, agilitzar i garantir la qualitat dels tràmits administratius a través de mitjans electrònics, la Universitat ha creat la Seu Electrònica de la UPV accessible per tots els ciutadans des de la pàgina Web de la Universitat.

A partir de l´1 d’abril, per a realitzar determinats tràmits administratius a través d’aquesta Seu Electrònica de la Universitat, serà necessari identificar-se mitjançant qualsevol dels següents mecanismes:

  • Signatura electrònica incorporada en el DNI electrònic.
  • Sistemes de signatura electrònica avançada basats en certificats digitals admesos en la Seu electrònica. Per a això, la Universitat mantindrà una llista pública i actualitzada d’autoritats de certificació admeses.
  • A través de la Intranet per als usuaris de la nostra Universitat.

Continue reading “eUPVgestió: La UPV s´adapta a l´Administració Electrònica”

La teua unitat W disponible en qualsevol lloc

WTots els usuaris de la UPV disposen d’un espai en una unitat de xarxa per a guardar dades. Aquesta unitat és coneguda com “Unitat W” perquè apareix amb aquest nom quan els usuaris inicien sessió en Windows en un ordinador de la UPVNET. Molts usuaris no saben que a aquesta unitat W es pot accedir des d’internet i des d’altres plataformes no Windows sent açò molt útil per a no haver de sincronitzar dades entre equips o tenir un repositorio centralitzat amb els nostres documents que volem tenir sempre disponibles.

Com podem accedir a aquesta unitat?

Continue reading “La teua unitat W disponible en qualsevol lloc”

Unitats personals d’Alcoi

Les unitats personals (W:) de professors i alumnes d’Alcoi, s’han migrat des del servidor PALAS, a HADES. Per als usuaris que inicien sessió en domini, la connexió al nou recurs serà automàtica, i no requerirà acció alguna dels mateixos.
Els usuaris que connecten des de l’exterior, després de fer el túnel VPN, deuran indicar la nova ruta ( \\hades\loginusuari ) de connexió al recurs.

El servei de publicació de pàgines personals no es veurà afectat de cap manera, mantenint les següents adreces:

Personal -> http://personales.alc.upv.es/login_pas_pdi

Alumne -> http://personales.epsa.upv.es/login_alumno

Servici de Publicació Web Estàndard

webs-personales

Alguns usuaris novells en el tema de publicació web obliden que, sempre que es realitza una publicació web, es requereix un fitxer d’inici, que és el que mostra el servidor web per defecte.

Això significa que, per motius de seguretat, la major part de les vegades, no s’oferix el llistat del contingut (fitxers) del lloc de publicació, sinó que es requereix almenys un fitxer cridat index.htm, index.html o index.php on l’usuari dóna la benvinguda als visitants.

Continue reading “Servici de Publicació Web Estàndard”