Unitats personals d’Alcoi

Les unitats personals (W:) de professors i alumnes d’Alcoi, s’han migrat des del servidor PALAS, a HADES. Per als usuaris que inicien sessió en domini, la connexió al nou recurs serà automàtica, i no requerirà acció alguna dels mateixos.
Els usuaris que connecten des de l’exterior, després de fer el túnel VPN, deuran indicar la nova ruta ( \\hades\loginusuari ) de connexió al recurs.

El servei de publicació de pàgines personals no es veurà afectat de cap manera, mantenint les següents adreces:

Personal -> http://personales.alc.upv.es/login_pas_pdi

Alumne -> http://personales.epsa.upv.es/login_alumno