Servici de Publicació Web Estàndard

webs-personales

Alguns usuaris novells en el tema de publicació web obliden que, sempre que es realitza una publicació web, es requereix un fitxer d’inici, que és el que mostra el servidor web per defecte.

Això significa que, per motius de seguretat, la major part de les vegades, no s’oferix el llistat del contingut (fitxers) del lloc de publicació, sinó que es requereix almenys un fitxer cridat index.htm, index.html o index.php on l’usuari dóna la benvinguda als visitants.

index.htm o index.html són els noms que suporta el servidor web Apache (.php si té el mòdul instal·lat); mentre que per a Internet Information Server solen ser default.html, o default.asp.

Amb això vull dir que, sota la URL http://personales.upv.es/mavalero/ es troba implícit el fitxer index.html, quedant així: http://personales.upv.es/mavalero/index.html
En cas d’oblidar-lo, el servidor Apache oferix el missatge:

Forbidden
You don’t have permission to access /mavalero/ on this server. Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to usi an ErrorDocument to handle the request.

No oblideu, per tant, deixar en la carpeta www del Servei de Publicació Estàndard, el fitxer que serveixi d’entrada al vostre lloc web.

En al ASIC, hem personalitzat el missatge d’avís, per a personals.upv.és i personals.alumne.upv.és, oferint informació addicional:

Error d’accés a pagina

  • No es permet llistar els fitxers dels llocs web, o no pot accedir a la pàgina sol·licitada per permisos insuficients.
  • El responsable de la pagina no ha creat un fitxer de indice o ha esborrat i creat de nou la carpeta de publicacion WWW, perdent els permisos de publicacion.
  • Si és l’autor del lloc, pot posar-se en contacte amb el Centre d’Atenció a l’Usuari: 96 3877750 (Ext. 77750) perquè li siguen restablits els permisos oportuns.