Nova eina per a trobar racks

Per a conèixer la ubicació dels automàtics que donen servei a un rack, per si hi haguera un problema elèctric en la zona, vam preparar en el seu moment un inventari d’informació de racks en la base de dades.

S’ha millorat considerablement la presentació de la informació i ara tenim una eina molt visual per a trobar els racks i els seus automàtics en el plànol, disponile per als Operadors de la UPV.

A aquesta eina es pot accedir de diverses maneres:
http://wasic.upv.es/mapaupv
http://www.asic.upv.es > Catàleg de Productes > Gestió Interna > Localització d’Espais

– Des de el Piolin > Formularis de Xarxa > Electrònica per armari > Seleccionar el rack> Punxar en el botó del monitor que es diu “Veure en format HTML”

http://corcaroli.upv.es –> Consultes de switches > Elegir el switch > Informació del rack… > Punxar sobre el codi de l’espai que es vol buscar.
https://arecibo.upv.es/nagios –> Des de qualsevol pantalla que presente un equip –> Punxar l’equip -> Punxar en la carpeta Extra Notes et du al menú de Corcaroli.

Les dues últimes són les idònies per a localitzar els switches que estan donant problemes i passen per una pantalla d’informació del rack bastant completa amb la informació treta de la base de dades.

Per a poder veure el mapa cal tindre un plugin de Autodesk instal·lat per a que funcione.

Una vegada presentat el mapa en pantalla, si passeu el ratolí sobre un espai vos apareix una llegenda amb el codi que té. Si a més teniu marcada la casella “Resaltar al seleccionar” vos apareix també la descripció de l’espai en el menú del formulari.

dibujo2

Teniu diversos botons de zoom i si voleu realitzar un enquadrament del mapa podeu seleccionar la mà. També disposa de l’accés directe a l’edifici i la planta d’aquest en el menú superior.

De moment, els plànols disponibles són els de Vera, Alcoi i Blasco Ibañez.