Nova eina per a trobar racks

Per a conèixer la ubicació dels automàtics que donen servei a un rack, per si hi haguera un problema elèctric en la zona, vam preparar en el seu moment un inventari d’informació de racks en la base de dades.

S’ha millorat considerablement la presentació de la informació i ara tenim una eina molt visual per a trobar els racks i els seus automàtics en el plànol, disponile per als Operadors de la UPV.

Continue reading “Nova eina per a trobar racks”