I Jornada d’usuaris de PoliformaT: Oportunitats i millores

Divendres que ve, 19 de novembre, tindrà lloc aquesta jornada de reflexió sobre l’eina del campus virtual de la UPV (PoliformaT). L’Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions (ASIC) de la UPV farà una exposició sobre l’ús actual de la plataforma per part de la comunitat universitària. També es presentaran les últimes novetats i es discutirà sobre les mancances i les possibles millores del nostre campus virtual.

La jornada va destinada al PDI de la Universitat interessat a millorar la docència per mitjà de l’ús de l’aprenentatge electrònic (e-learning). El format consistirà en una presentació de novetats i bones pràctiques per a posteriorment reunir-se en grups de treball per a discutir i proposar millores, canvis i formes d’ús.

Data: 19 de novembre de 2010
Hora:  de 9.00 a 13.00
Lloc: Saló d’actes de la ETSE Informàtica

Per a inscriure’s en la jornada cal emplenar el formulari que apareix en aquest enllaç. En aquest formulari, a més de les dades, teniu la possibilitat de proposar millores o transmetre les mancances que hi detecteu, de manera que es puguen comentar i debatre durant la jornada.

Inscripció obligatòria

Programa:

9.00 –   9.30  Inscripció – cafè
9.30 – 10.00 Presentació – Revisió de l’estat actual de PoliformaT
10.00 – 11.30 Tallers monogràfics (temes d’interès)  amb els grups de treball
11.00 – 12.00 Pausa – cafè
12.00 – 12.30  Exposició de conclusions resultat  dels tallers
12.30 – 13.00 Precs i preguntes
13.00               Tancament de la jornada