Disponible para profesores y estudiantes la nueva licencia MATLAB, con los 89 toolboxes accesibles para la comunidad universitaria

La UPV acaba de renovar su licencia de uso del paquete de MATLAB, ampliándola a la modalidad Total Academic Headcount (TAH), de modo que ahora se incluye en la licencia el uso de la totalidad de productos MATLAB, Simulink y toolboxes complementarias.

Profesores, investigadores y estudiantes de la UPV pueden por tanto utilizar todos estos productos para la enseñanza, la investigación y el aprendizaje. Además de su instalación en aulas y laboratorios informáticos del campus, la licencia contempla que los profesores y estudiantes instalen estos productos en sus equipos personales.

MATLAB es un lenguaje de cálculo técnico, que ofrece un potente entorno de programación para desarrollo de algoritmos, análisis de datos, visualización y cálculo numérico. Simulink es por su parte un entorno gráfico para la simulación y el diseño. El paquete incorpora casi un centenar de productos adicionales para tareas especializadas, tales como análisis de datos, procesamiento de imágenes, finanzas, procesamiento de señales modelado, control, etc.

Los términos de uso y procedimiento de instalación para los miembros de la comunidad universitaria se pueden encontrar en https://software.upv.es/

Nou sistema de càlcul: Pleiades

Amb la finalitat de reforçar l’equipament científic i cobrir la necessitat general de serveis de càlcul científic s’ha posat en funcionament el nou sistema Pleiades.

Pleiades s’integra dins dels Sistemes de càlcul que la Universitat Politècnica de València ofereix a la comunitat Universitària. Aquest sistema proporcionarà major potència de càlcul als projectes d’investigació de la UPV.

El sistema pleiades.upv.es és un cluster format per tres equips HP Proliant DL 580, cadascun d’ells amb 4 processadors de 6 cores AMD Opteron Model 8439 ES (6 cores, 2.8 GHz, 6MB L3, 105W), el que significa un total de 24 cores per equip. Tots els nuclis són d’arquitectura de 64 bit, amb 256 GB de RAM en cada equip.

El sistema operatiu instal·lat és Linux CentOS (programari lliure).

La documentació respecte d’aquest sistema està accessible des de la pagina web de la Universitat Politècnica, en l’apartat càlcul científic del ASIC :

http://www.upv.es/doc/calcule Continue reading “Nou sistema de càlcul: Pleiades”

Nou clúster de servidors d’alt rendiment

Estem acabant de configurar un clúster nou de servidors d’alt rendiment, destinats a la virtualització d’equips per a l’aprofitament màxim dels seus recursos. En aquest clúster virtual tenim més de 180 servidors diferents en Linux i en Windows funcionant de manera simultània, dedicats a moltes de les tasques de l’ASIC (antivirus, servidor de disc de xarxa, servidor de blocs, servidor d’agenda, etc.), mentre mantenim altres serveis, com ara PoliformaT o el suport de bases de dades en equips físics.

La màquines que s’han comprat són quatre equips amb quatre processadors Intel Xeon I7450 2,5 GHz de 6 nuclis cadascun (24 nuclis en total), amb una memòria de 128 GB per equip, i els gestionem amb tecnologia de virtualització de VMware.

Esperem que amb aquestes noves màquines de la família de l’ASIC obtinguem un millor rendiment en el desplegament de serveis nous per a la comunitat, i també que així ens assegurem d’una recuperació ràpida enfront d’avaries puntuals en el maquinari dels servidors.

Nou Curs de Grid

cursosRedIRIS, en el marc del projecte EGEE-III en el qual participa, organitza un nou curs de grid destinat a la comunitat acadèmica i científica espanyola i a participants de la Xarxa d’i-Ciència i NGI Espanyola, així com, integrants del projecte EGEE-III.

L’objectiu, en aquesta ocasió, és oferir bases necessàries per al desenvolupament d’aplicacions en Grid, i tindrà un caràcter eminentment pràctic. El curs constarà d’una part introductòria en la qual es refrescarà el concepte de grid a nivell d’usuari (actualització de la informació vista en cursos anteriors) i, com a formació nova, s’impartiran aspectes de programació en grid.

El curs es celebrarà del 26 al 30 d’octubre de 2009 a Madrid, en les instal·lacions de Red.es.

A causa del nombre de places limitades, és necessari realitzar la inscripció com més prompte millor.

Podeu consultar més informació sobre el curs i accedir al registre prement ací.