Entrevista a David Roldán Martínez al programa Plèiades

El passat 24 de setembre el programa de radi de la UPV  Plèiades va entrevistar a David Roldán Martínez. David és analista del  ASIC, responsable de  Poliformat i de la comprovació que  Sakai funcione en un entorn multilingüe.

Ja podeu accedir a la interessant entrevista en la qual es van tractar temes com l’aprenentatge en línia, el campus virtual,  Poliformat i més temes d’interès:  http://mediaserver01.upv.es/UPRTV/Radio/Pleiades/2010-09-24%20pl%C3%A8iadesss%20PL%C3%88IADES%2024%20SEPT.%2010.mp3

Nou sistema de càlcul: Pleiades

Amb la finalitat de reforçar l’equipament científic i cobrir la necessitat general de serveis de càlcul científic s’ha posat en funcionament el nou sistema Pleiades.

Pleiades s’integra dins dels Sistemes de càlcul que la Universitat Politècnica de València ofereix a la comunitat Universitària. Aquest sistema proporcionarà major potència de càlcul als projectes d’investigació de la UPV.

El sistema pleiades.upv.es és un cluster format per tres equips HP Proliant DL 580, cadascun d’ells amb 4 processadors de 6 cores AMD Opteron Model 8439 ES (6 cores, 2.8 GHz, 6MB L3, 105W), el que significa un total de 24 cores per equip. Tots els nuclis són d’arquitectura de 64 bit, amb 256 GB de RAM en cada equip.

El sistema operatiu instal·lat és Linux CentOS (programari lliure).

La documentació respecte d’aquest sistema està accessible des de la pagina web de la Universitat Politècnica, en l’apartat càlcul científic del ASIC :

http://www.upv.es/doc/calcule Continue reading “Nou sistema de càlcul: Pleiades”