El CFP signa digitalment els seus correus

El Centre de Formació Permanent s’ha unit recentment al servei de Correus Signats Digitalment proporcionat per l’ASIC. De aquesta manera, tots els correus electrònics enviats pel CFP estan dotats amb les mesures més segures, disponibles avui dia, per a garantir la legitimitat dels missatges.

Continue reading “El CFP signa digitalment els seus correus”

El ASIC augmenta la seguretat en l’accés a UPVNET

contraseñaAmb l’objectiu de millorar la seguretat en l’entorn de contrasenyes de la UPVnet, s’ha establit la grandària mínima en 15 caràcters. Tot això, amb la finalitat d’evitar una coneguda vulnerabilitat dels sistemes Windows coneguda com “Hashing feble de LAN Manager”.

Com efecte col·lateral, açò provocarà que els sistemes amb versions obsoletes de Windows (Windows 95, Millenium i Windows 98), no podran, a partir d’ara, iniciar sessió en UPVnet ja que aquestes versions obsoletes de Windows suporten una grandària màxima de contrasenya de 14 caràcters. Aquesta limitació presenta una vulnerabilitat coneguda com “Hashing feble de LAN Manager”, que permet que les contrasenyes puguen ser desxifrades mitjançant atacs de força bruta.

Les versions actuals de Windows: Windows XP, 2000 , Vista i Windows 7 admeten fins a 127 caràcters, i s’estima que a partir de 15 caràcters ja és una longitud de contrasenya segura.

Una forma de recordar aquestes claus de major longitud, és crear una contrasenya basada en una frase fàcilment recordable. Per exemple:

  • De “3 eren 3 les filles d’Elena” obtenim la contrasenya “3eren3.LesfillesdElena”
  • De “Cambrer, una de mero” obtenim “Cambrer!,1demero” o “Cambrer?Te1Mero” o “1Cambrer==1Mero”

Confiança en el correu electrònic

spam2En aquests temps de spam, phishing i altres estafes rebudes per correu electrònic, cada dia és més difícil saber si un cibermissatge és legítim o pretén enganyar-nos.

En l’ASIC hem adoptat la decisió de signar digitalment tots els missatges enviats des dels comptes de serveis. D’aquesta forma els usuaris podran distingir fàcilment si un correu electrònic és autèntic o no. A més, els usuaris tindran l’opció de consultar, des de la Intranet, els missatges rebuts.

Continue reading “Confiança en el correu electrònic”

Comptes temporals per a operadors

mailEl servei de comptes temporals permet que les persones que visiten la UPV puguen connectar-se a Internet. En els seus 4 anys d’existència, més de 8000 persones s’han beneficiat d’aquest servei.

Ara aprofitarem aquest tipus de comptes per a facilitar-li la vida als operadors i tècnics informàtics de la UPV. El compte temporal d’un dia per a Operadors és un servei amb les següents característiques:

  • sempre està disponible i no necessita una petició prèvia
  • els tècnics que necessiten un compte temporal, només han d’anar a la seua Intranet i obtindre les credencials per al mateix
  • aquests comptes només es poden utilitzar durant un dia. A les 12 de la nit del dia en què s’han utilitzat, desapareixen (com la Ventafocs…)
  • les contrasenyes són complexes però fàcils de recordar

D’aquesta manera, quan un tècnic necessite accedir a un ordinador alié, podrà utilitzar uns d’aquests comptes sense necessitat d’exposar les seues pròpies credencials.

Més informació:

http://www.upv.es/doc/usuario/cuentaoperador

Lectors de DNI electrònic gratuits

El DNI electrònic és el document que acredita física i digitalment la identitat personal del seu titular i permet la signatura electrònica de documents.

 Atès que tots tenim (o tindrem) un DNI electrònic, és un mecanisme còmode i segur per a identificar-nos en les aplicacions informàtiques. No obstant això, és necessari contar amb un lector de targetes per a poder utilitzar-los.

Lector DNI-e gratuitoRed.es, juntament amb l’empresa Tractis, ha iniciat una campanya per a regalar 300 000 lectors de DNI electrònic:

https://www.tractis.com/xarxa-és/lectors

A partir del 1 d’octubre podràs sol·licitar el teu lector de targetes, pagant exclusivament les despeses d’enviament: 2 €.

Continue reading “Lectors de DNI electrònic gratuits”

Novetats en Intercanvi

logo_intercambio

El servei d’Intercanvi d’arxius de la UPV presenta 2 novetats:

  • Ja està disponible la versió en valencià tant de la pàgina del servei com els emails envíados per a la descàrrega de fitxers.
  • Els enviaments dels correus es realitzen a través del Sistema de Correus Signats Digitalemente (SDF). D’aquest manera, els correus que reben els usuaris per a la descàrrega d’arxius vénen signats i es garanteix la identitat de l’emissor.

Correo cifrado intercambio

Novetats en poliBlogs

poliblogsHem activat la caducitat de blogs en el servei poliBlogs. Si un blog no s’actualitza en 90 dies, el propietari rebrà un missatge d’avís comentant-li que disposa de 30 dies abans que el blog s’elimine automàticament. Si l’usuari no realitza cap modificació en la seua blog durant aqueixos 30 dies, s’enviarà altre missatge a l’usuari informant-li que el seu blog ha estat eliminat per falta d’ús.

Tots els missatges enviats pel sistema, utilitzen el Sistema de Correu Signat Digitalment.