El CFP signa digitalment els seus correus

El Centre de Formació Permanent s’ha unit recentment al servei de Correus Signats Digitalment proporcionat per l’ASIC. De aquesta manera, tots els correus electrònics enviats pel CFP estan dotats amb les mesures més segures, disponibles avui dia, per a garantir la legitimitat dels missatges.

Tots els destinataris de correus electrònics enviats pel CFP poden comprovar l’autenticitat dels mateixos de dues maneres:

  • verificant la signatura digital del missatge

    Els clients de correu d’escriptori (Outlook, Thunderbird, …) verifiquen automàticament les signatures digitals dels missatges, comprovant que el missatge només pot haver sigut enviat pel remitent indicat.

  • comprovant en la Intranet que el correu és oficial

    Els membres de la UPV poden consultar en la seua Intranet, apartat Correu electrònic, opció Consulta de correus oficials UPV, els últims missatges que han rebut, signats digitalment, des dels diferents serveis de la UPV.

Esperem que, a poc a poc, s’unisquen més serveis a aquest mecanisme i puguem facilitar als usuaris la difícil tasca de determinar quan un correu és autèntic o no.

2 thoughts on “El CFP signa digitalment els seus correus

Comments are closed.