Edició Avançada en les Microwebs

Aquesta setmana volem contar-vos com s’utilitza l’eina d’Edició avançada de les microwebs.

Als que no la coneixeu presentar-vos una eina molt potent per a la publicació de continguts, i per als que ja sou assidus, mostrar-vos el nostre procés per a una edició i una visualització d’un contingut Web a través de les microwebs.

A mode d’introducció, destacar que l’eina que anem a utilitzar es basa en un editor online WYSIWYG(1), báscicamente, que permet introduir l’aspecte en el que es visualitzarà el text en directe..

En el vídeo es mostra un exemple d’edició d’un element d’editor avançat amb un text demo (4), incrustació d’imatges i com enllaçar un fitxer de text (en aquest quasi el mateix que el document editat).

[politube]Q3fsQJLfQmNqusiZiNvp:450:397[/politube]

L’objecte editor (2), implementat mitjançant la tecnologia de applets de Java, permet la pujada d’imatges i contingut multimèdia (fitxers de qualsevol tipus) a la microweb per a la seua posterior presentació a l’usuari.

Es pot trobar més ajuda i demostracions (3) de funcionament en la Web de l’editor en Sferyx (5).

Enllaços d’interès:

(1) Editors WYSIWYG
(2) Editor Sferyx HTMLEditor
(3) Demo i Tutorials (anglès)
(4) Lorem Ipsum
(5) Sferyx JSyndrome HTML Editor Applet Edition