Coneix el Visionarium amb Polimedia

El Centre de Visualització de la UPV depenent del ASIC ve prestant serveis a la comunitat universitària de representació de vídeo i imatges estereoscòpiques (3D) en gran format i de realitat virtual immersiva a través de les instal·lacions dels sistemes CAVI i Powerwall.

[politube]c3bjDcCpjstFpOmOxmO1:450:337[/politube]

Veure en la plataforma polimedia.

Una CAVE (Cave Virtual Environment), consisteix en un sistema de projecció l’objectiu final de la qual és mostrar a l’usuari qualsevol tipus de simulació gràfica en tres dimensions en un sistema immersiu format per 4 pantalles situades en una galleda: una davantera, dos laterals i sòl.

L’usuari entra en la cub amb unes ulleres que li permeten, mitjançant visió estereoscòpica, visualitzar en tres dimensions i amb 6 graus de llibertat. Quan això ocorre, el punt de vista de l’usuari es corregeix mitjançant una adequada projecció de la perspectiva, calculada en cada cas per a la posició de l’usuari, que prèviament ha estat detectada per les càmeres.

La constitució actual de la CAVE usa tres parets i sòl. Les imatges són controlades per una màquina Quadro Plex que envia les seues dades a uns projectors, que mitjançant uns miralls, enfoquen en les parets exteriors de la galleda, fabricades d’un plàstic que reflecteix la imatge projectada en ambdós sentits. És a dir, encara que la projecció es realitza en la cara exterior del cub, també es visualitza en la cara interna del mateix (excepte en el sòl, on la projecció és directa).

El Powerwall consisteix en una sala amb un aforament de 25 persones ideal per a presentacions o projecció de pel·lícules en 3D. Formada per una pantalla de 2×5 metres, es divideix en dues zones : la zona de projecció i monitoratge, i la zona de visualització, on s’asseuen els assistents. Pot obtenir-se més informació en:
http://visionarium.blogs.upv.es/