La UPV protegida per l’antivirus Kaspersky

KASPERSKY_evo-1La UPV dóna un pas més en la protecció enfront de codis maliciosos, contractant un dels antivirus que actualment gaudeix de millor reputació en els entorns especialitzats.

Des de primers de febrer la solució antivirus, tant per a equips de la UPV com per als equips personals de PAS, PDI i alumnes serà de Kaspersky Lab. Per això des de l’ASIC es va a iniciar un procés de migració ordenada a aquesta nova solució, preparant els nostres propis servidors i donant suport i formació al personal informàtic de Centres, Departaments i altres Serveis que ho requerisquen, i especialment al CAU perquè estiga en condicions de resoldre quantes dubtes o problemes sorgisquen durant el procés.

Per això, sol·licitem la vostra col·laboració per a que estigueu atents a qualsevol missatge que bé a través de email, en l’inici de sessió o en les notícies de la Web puguen aparèixer referent a això. S’informarà puntualment del procés, estiguen atents i seguisquen les instruccions.

Els dubtes o problemes que sorgisquen en la instal·lació o activació de l’antivirus s’atendran des del Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU) de l’ASIC pels seus canals de comunicació habituals:

  1. Via l’aplicació Gregal, disponible en la Intranet o des de https://www.upv.es/gregal
  2. Cridant a l’extensió 77750 (o +34 96 387 77 50 des de fora de la UPV)

Per a evitar una possible saturació del Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU) preguem que siguen llegides i seguides rigorosament les instruccions que per a tal fi els proporcionarem.