Fax Virtual

Els nostres companys del servei d’Infraestructures de la UPV han posat a la nostra disposició un nou servei: el fax virtual.

El fax virtual és un servei de fax sense necessitat de fax físic ja que la recepció de fax es realitza en el compte de correu electrònic, sent el contingut de fax l’annex al correu. Reben el fax tantes persones com comptes de correu s’associen al nombre de fax.

Un usuari o centre pot disposar d’un fax virtual amb un nombre públic de telefonia (el nombre de fax) i una o diverses persones associades al servei.

L’enviament de fax es realitza des d’una web, podent enviar documents electrònics de diferent format.

Per a sol·licitar l’alta, l’usuari ha de disposar d’un nombre per a fax. Atès que el servei pot funcionar simultàniament amb un fax físic i virtual, es pot sol·licitar l’alta sense deixar d’utilitzar el fax físic. L’alta es tramita enviant un correu electrònic a l’adreça telefono@upvnet.upv.es així comunicacions configurarà el servei i li enviarà la contrasenya per a accedir.

Per a més informació consultar en http://www.upv.es/entitats/SDI/infoweb/sdi/753091normalv.html