Poden telefonar-me a la meua extensió fixa des de l’exterior?

Les telefonades des de l’exterior a una extensió fixa de l’UPV es poden fer de dos maneres:

– Passant per l’operadora automàtica, cridant al 963877000 i teclejant posteriorment l’extensió amb la que vullgam comunicar.

– Telefonant directament al número públic associat a l’extensió, només disponible si existeix. Aquests números pot ser una extensió, un grup associat a varies extensions o un abreviat redirigit a una extensió.

En la fitxa personal del directori web està el camp “Telèfon” el qual mostra el número públic, accessible des de l’exterior. Aquest número és modificable per l’usuari en la intranet. Per a més informació consulteu l’enllaç: http://www.upv.es/entidades/SDI/infoweb/sdi/U0576651.pdf