L’Escola d’Arquitectura es posa “mans a la Web”

foto etsaTenir una Web de qualitat és cada vegada més important en els rànquings universitaris internacionals.

En l’Escola d’Arquitectura han decidit apostar per una web de qualitat amb l’ajuda del gestor de continguts de la UPV “MicroWebs“. Aquesta aplicació té un avantatge important respecte de qualsevol altre mitjà de creació de pàgines web: MicroWebs permet que qualsevol persona de l’escola, bé siga PAS o PDI, puga crear pàgines web, contribuint així a crear una web rica en contingut i en serveis a l’alumne.

Continue reading “L’Escola d’Arquitectura es posa “mans a la Web””