Servei específic de recerca amb PoliLUPA

El passat mes de juliol es va posar en funcionament el nou servei de recerca intern en els sistemes informàtics de la UPV. Aquest servei està disponible en la pàgina principal de la UPV i està implantat en els nostres servidors utilitzant la tecnologia d’indexació proporcionat per Google (veure notícia ref.). El sistema de recerca aprèn i millora en la mesura que s’utilitza de manera que, en l’actualitat, els resultats que ofereix són molt bons i el ASIC recomana el seu ús.

La capacitat d’indexació d’aquest servei està limitada per la llicència que hem adquirit, per tant no tots els llocs de la nostra xarxa estan indexats, especialment quan en la UPV tenim cercadors específics (Riunet, politube, directori..) per a trobar informació. Per tot açò, s’ha completat el servei de recerca de la UPV amb una pàgina que pretén integrar els serveis específics de recerca ja disponibles. Aquest projecte es diu poli[lupa] i està disponible per al seu ús en la pàgina del cercador intern.

El servei poli[lupa] permet cercar informació en un conjunt de cercadors específics realitzant una única operació. Les paraules a cercar es passen automàticament als cercadors i l’usuari només ha de seleccionar el cercador per a veure els resultats. En l’actualitat poli[lupa] és només un prototip que s’anirà enriquint a través de l’experiència derivada del seu ús però la funcionalitat actual és suficient com per a què el seu ús siga altament recomanable.