La UPV organitza el IX Fòrum de Seguretat RedIRIS

Els dies 9 i 10 de març se celebrarà en la Universitat Politècnica de València el IX Fòrum de Seguretat RedIRIS, organitzat conjuntament per la UPV i RedIRIS.

L’edició d’enguany està centrada sobre la Seguretat en el Cloud Computing, abordant aquest tema des de diferents enfocaments (tècnic, normatiu, legal, etc.) principalment des del punt de vista de les universitats i altres institucions afiliades a RedIRIS.

La informàtica en núvol (Cloud Computing) és un terme que descriu diferents tecnologies on els recursos informàtics (físics i lògics) estan disponibles a través d’Internet, sent irrellevant la seua ubicació física i geogràfica. Aquest model permet utilitzar els recursos sota demanda, de manera que únicament s’empren, a cada moment, aquells recursos que es necessiten.

La seguretat en el Cloud Computing engloba des de les principals amenaces que afecten els serveis fins a la repercussió que aquest model de computació té en la confidencialitat, la protecció de les dades, la disponibilitat i les responsabilitats de les parts involucrades.

El fòrum de seguretat és una trobada organitzada per RedIRIS, des de l’any 2003, on les universitats comparteixen experiències i els experts en la matèria aporten la seua visió sobre els temes tractats.

Per a qui no la conega, RedIRIS és la xarxa acadèmica i d’investigació espanyola, amb més de 350 institucions afiliades, principalment universitats i centres públics d’investigació.

El IX Fòrum de Seguretat està patrocinat per dues empreses valencianes especialitzades en la seguretat informàtica:

Gesdatos
GESDATOS és una mercantil que ha desenvolupat i manté GESDATOS, el programari de gestió LOPD més estés en l’administració pública Espanyola.

Així mateix ha desenvolupat GESCONSULTOR, que és un programari de Sistemes de Gestió i que té un mòdul específic per a la gestió de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS), que permet l’elaboració del pla d’adequació i del pla d’execució, així com el seu manteniment i auditoria.

A més presta serveis de consultoria i suport en matèria d’adequació, manteniment i auditoria a la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seua norma de desenvolupament (RDLOPD), així com altres serveis relacionats amb la seguretat de la informació, la consultoria en organització, tecnològica i de processos.

S2 Grupo
S2 Grupo és una empresa tecnològica amb clars aspectes diferencials respecte d’altres empreses del sector, per la seua especialització en seguretat de la informació, protecció integral, monitorització i control de processos, sistemes de gestió en temps real i desenvolupament de producte (eMas).

S2 Grupo basa la seua estratègia en mercats emergents i tecnologies i serveis d’alt valor afegit que es troben actualment en clara fase d’expansió.

S2 Grupo està formada per professionals amb una formació distinta però complementària per a abordar la seguretat des d’una perspectiva integral: enginyers Informàtics, enginyers de Telecomunicacions, enginyers Industrials, Arquitectes, Advocats…. amb diferents experiències en camps relacionats amb la Seguretat i les Tecnologies de la Informació, fan que S2 Grupo tinga una visió global dels serveis de seguretat i de tecnologia que requereixen les organitzacions d’avui.