Noves aplicacions en el menú UPVnet

El menú de UPVNet oferix una sèrie d’aplicacions, preinstalades en la seua majoria, als usuaris de la comunitat universitària.final

Entre altres, s’ofreixen les següents categoríes:

  • Aplicacions administratives
  • Aplicacions científiques
  • Aplicacions docents
  • Biblioteca
  • Utilitats

S’han incorporat dos novess aplicacions científiques (SPSS 17 i Mathematica 7.0) al menú de UPVnet.

Per a accedir a aquestes aplicacions solament ha d’anar a Inicio> UPVnet, des de qualsevol ordinador connectat al domini, tal com indiquem a continuació:

upvnet2