Actualitzem Politube!

Per a celebrar que hem passat de les 500.000 visualitzacions de vídeos des del portal Politube, hem fet una actualització de diverses característiques del portal. Les més interessants són:

  • Integració amb polimèdia. Ara pots veure els videos lliures creats amb tecnologia polimèdia en Politube
  • Integració del servei de Televisió IP (només dins dels Campus i usuaris autoritzats)
  • Integració amb xarxes socials
  • Suport d’html5, per evolucionar cap als estàndards
  • Suport per a incrustació en blogs.upv.es
  • Millores cosmètiques
  • Actualització d’estil
  • Resolució de diversos errors

Com ho veieu?. Quin característica trobeu a faltar?. Com sempre els vostres comentaris són molt interessants perquè seguim millorant el servici.