@upv.es

Com és sabut, tots en la UPV disposem d’una bústia de correu electrònic que s’identifica amb el nostre nom d’usuari, per exemple ffulano\@asic.upv.es. Aesta adreça de correu s’indica no sols el nostre nom d’usuari (ffulano), sinó la nostra universitat (upv.es) i l’afiliació dins de la UPV (en este cas ASIC) .”

Per als alumnes, antics alumnes i altres casos semblants, l’afiliació està prou clara, perquè és el centre en què estudien (por exemple \@inf.upv.es) o la subunitat (\@aaa.upv.es). No obstant això, en el cas de molts usuaris d’UPVNET, podem parlar de centre, departament, grup d’investigació, etc. Per això a la Intranet-> Correu electronic” Utilitats , estos usuaris poden seleccionar quina d’estes adreces serà considerada com “oficial”

Els usuaris poden rebre correus electrònics en qualsevol de les seues adreces admissibles. Però cal tindre present que només una d’aquestes adreces, la seleccionada com a oficial, serà mostrada en el Directori, en les dades de contacte de la persona.

Atenent a alguns suggeriments rebuts, s’ha afegit als usuaris del domini UPVNET l’opció de seleccionar l’adreça electrònica ‘\@upv.es’ perquè la puguen activar com a oficial entre els seus comptes de correu. Així, un usuari que estime que la seua afiliació més correcta no és ni el centre ni el departament, ni altres, pot seleccionar-la ( és l’identificatiu d’accés a la xarxa).

Continue reading “@upv.es”