Còpies de seguretat amb ROBOCOPY

Copyicon256_thumbRobocopy (Robust file copy) ja es va introduir dins d’un kit de recursos per a Windows 2003, funcionant en XP i que ve per defecte en Vista, Windows 2008 i Windows 7.

La versió de Vista no funciona en XP, però es pot descarregar de Microsoft juntament amb un kit de recursos per a Windows 2003. De totes maneres t’ho hem deixat en el disc X: en la ruta: X:\UPVWin95\Util\Robocopy

En aqueix directori tens l’executable i un pdf en anglès amb totes les possibles combinacions.

El format estàndard d’ús és el següent:

robocopy <directori_orige> <directori_destí> /w:1 /r:1 /e /purge /log:<fitxer.log> Continue reading “Còpies de seguretat amb ROBOCOPY”