Conclusions de la Jornada PoliformaT

En aquest document s’exposen les conclusions obtingudes en els grups de treball de la I jornada PoliformaT que es va realitzar a la ETSINF el 19 de novembre de 2010.

Un resum d’aquestes conclusions va ser exposat en la clausura de la Jornada, aquí s’exposen tots els suggeriments i comentaris dels professors de la UPV que van participar en la jornada i anima a altres professors a comentar les mateixes.

Aquestes conclusions s’agrupen per les diferents eines disponibles a la plataforma:

Conclusions finals de la jornada de  PoliformaT