Servei de publicació web avançat per a alumnes UPV

Us informem que a partir d’avui els alumnes de la UPV ja tenen disponible el servei de Publicació Web Avançat.

El Servei de Publicació Web Avançat permet l’hosting de serveis web que no es limiten a pàgines estàtiques en HTML, sinó que inclouen funcionalitats més avançades. Per açò es recomana el seu ús només a persones amb experiència en l’ús de servidors web.

Aquesta eina completa el catàleg de serveis web per als membres de la UPV, que està compost pels següents serveis:

– Servei de pàgines web personals: Per a publicar de manera ràpida contingut HTML

– Servei de blogs: Per a crear i mantenir de manera fàcil un blog o una web basada en WordPress.

– Servei de Publicació Avançada: Per als que necessiten més i a més saben com programar-ho.

El Servei de Publicació Web Avançat ofereix el llenguatges de servidor PHP, així com la  base de dades MySQL.

Cal recordar que, com tots els serveis que proporcionem des de l’ASIC, és necessari llegir i acceptar la normativa del servei, i en aquest cas voldríem recordar-vos alguns punts importants:

– Per la nostra naturalesa com a entitat pública amb connexió a Internet a través de la xarxa d’Universitats, NO es poden utilitzar en aquests serveis per a qualsevol fi amb ànim de lucre, introduir publicitat, etc.

– Cal tenir especial cura amb els continguts amb copyright. Qualsevol problema d’aquest tipus pot portar al tancament preventiu del servei web.

– El servei té una sèrie de limitacions tècniques d’espai (500MB) i de manteniment. Per açò, pot ser necessari que reactiveu el servei cada 90 dies. En cas de ser necessari us ho comunicaríem al mail del responsable.

– El servei està lligat a la pertinença en la UPV. Qualsevol canvi en aquesta pertinença portarà a la seua desactivació.

– L’assistència tècnica que es presta des de l’ASIC es refereix a la creació i manteniment del servei i els seus sites web. no podrem atendre consultes relacionades amb programació, bases de dades i funcionament intern de les aplicacions d’un site.

Esperem que us siga útil. Per a sol·licitar l’alta del servei tenés la informació en la web de l’ASIC, en l’apartat “Publicació Web”

2 thoughts on “Servei de publicació web avançat per a alumnes UPV

Comments are closed.