Noves versions d’aplicacions científiques

Hem actualitzat versions de les següents aplicacions científiques que ja estan disponibles en el menú UPVNET, en l’apartat Aplicacions científiques:

Ansys 12.1

Aplicació d’anàlisi per elements finits en càlcul estructural lineal i no lineal, dinàmic, tèrmic, fluidodinàmica, electromagnetisme en baixes i altes freqüències, camps acoblats, optimització, mallat, modelat,…

Per a utilitzar en equips de la UPV. Disposem de 50 llicències que distribueix un servidor del domini UPVNET i són de tipus concorrent.

Web del fabricant

Matlab 2010a

És una aplicació de programari matemàtic que ofereix un entorn de desenvolupament integrat (IDE) amb un llenguatge de programació propi. Des de fa un temps Matlab allibera dues versions a l’any, una per semestre. Acaba d’alliberar la primera de 2010 i ja està utilitzable des del menú de UPVNET.

Per a utilitzar en equips de la UPV. Disposem de 200 llicències que distribueix un servidor del domini UPVNET i són de tipus concorrent.

Web del fabricant

OrCAD 16.3

Aplicació de disseny electrònic. El seu principal àmbit d’aplicació és el disseny de circuits impresos i la simulació d’esquemàtics.

Per a utilitzar en equips de la UPV. Disposem de 90 llicències que distribueix un servidor del domini UPVNET i són de tipus concorrent.

Web del fabricant

3 thoughts on “Noves versions d’aplicacions científiques

Comments are closed.