3000 Polimedios

El catàleg ja disposa de 3000 objectes. Des del seu inici en 2003, Polimedia s’ha assentat com una important eina de suport a la docència en diversos àmbits. La seua utilitat que abasta des de l’ensenyament reglat fins a cursos de postgrau passant per tot tipus de presentacions, fa que aquesta eina siga molt valorada tant per la nostra Comunitat Universitària com per a moltes altres institucions com Red.es, la Univers.  Autònoma de Barcelona, la Univers. Politècnica de Cartagena o la Univers. de Sevilla que han confiat en la nostra eina per a desenvolupar els seus programes docents.

[politube]pMpoAJAj0AydF1KFNMjr:450:337[/politube]

Veure en la plataforma polimedia